top of page

המוצרים שלנו

המוצרים שלנו

זמיר נגישות - בית לנגישות

חברת "זמיר נגישות" הוקמה על מנת לתת מענה לאנשים עם מוגבלויות. 

החברה מפתחת פתרונות טכנולוגיים כדי לתת מענה יצירתי לשלל צרכים ואתגרים לאנשים עם מוגבלויות, בין שמדובר בצורך יום יומי ובין שמדובר בצורך ייחודי. 

 

בנוסף, החברה מייבאת מכל העולם מוצרים ייחודיים לטובת מתן פתרונות 

יצירתיים לאתגרים איתם מתמודדים אנשים עם מוגבלות, ושטרם נמצאו

 להם פתרונות יעילים בישראל בכל קטגוריות הגיל: תינוקות, ילדים,

 גילאי נוער וצעירים ועבור אנשים מבוגרים.

bottom of page